Menu Close

Maliyet Yönetimi Makaleleri-Cost Deployment

Maliyet yönetimi Nedir?

Maliyet yönetimi kullanılarak üretim aşamalarında hangi alanların iyileştirilmesi veya geliştirilmesi gerektiği etkin bir şekilde görülebilir. Üretimi iyileştirmek ve geliştirmek için üretim aşamaları daha küçük parçalara bölünerek belirli kayıp nedenleri belirlenip ortadan kaldırılabilir. Bu ayrılan parçaların her birine, üreticiden alınan finansal verilerle birlikte belirli maliyetler atanır. Maliyet belirlerken en önemli nokta maliyetleri en doğru şekilde ölçmek, kayıplarla eşleştirip verimli hale getirmektir.

Maliyet yönetimi, iş yerindeki kayıp ve israfların tespit edildiği, sonuçların kayıpların maliyetlerini analiz ettiği ve bu kayıpların önlenmesi için yapılması gereken iyileştirmeleri belirleyen çalışmayı yönetir.

Maliyetler Yönetimi Nasıl Dağıtılır?

-Öncelikle tüm işlem ve dönüşüm kayıpları hesaplanır. Kayıpları azaltmak için uygun hedefler belirlenir.
-İkincisi, kayıplar ve atıklar önceki ölçümlere göre belirlenir.
-Üçüncü olarak kayıplar ve alt kayıplar analiz edilmeli ve birbirinden ayrılmalıdır.
-Dördüncüsü, üretilen atıkların ve üretilen tüm kayıp değerlerin hesaplanabilmesidir.
-Beşincisi, üretim aşamalarından kaynaklanan atık ve kayıpları en aza indirecek yöntemler belirlenebilir.
-Altıncısı, atık ve kayıpları en aza indirecek şekilde maliyetler hesaplanmalıdır. Oluşturulan verimlilik süreçlerinin dikkate alınmasının belli maliyetleri olduğu unutulmamalıdır.
-Yedinci, bir verimlilik iyileştirme planı oluşturun ve uygulayın. Bu plan tamamlandıktan sonra sürekli iyileştirmeyi sağlamak için 4’ten 7’ye kadar olan adımların sürekli olarak tekrarlanması gerekir.

ALP uygulamasında CD işlemleri

CD işlemi sırasında herhangi bir hesaplama yapmanıza gerek yoktur. Kayıplarınızı belirleyin, gerisini uygulamamız grafik ve tablolarla verileri otomatik olarak hesaplar. Gelecek yıla ait kayıp tahmin bilgilerine uygulamamız ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kayıplarınızı telafi edecek projeler planlayın ve bu projeleri personelinizin bilgi yoğunluğunu dikkate alarak planlayın. Projelerin akışlarını, planlanan ve gerçekleşen kısımlarını yıllık olarak görebilir, aylık güncel veri bilgilerini tablolardan takip edebilirsiniz.

Üretim maliyeti dağıtımı

Açıkçası, üretimdeki en büyük sorunlardan biri maliyeti düşürmektir. Bunun için Toplam Üretken Bakım (TPM), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), Endüstri Mühendisliği (IE) ve Tam Zamanında (JIT) gibi çeşitli faaliyetler sıklıkla yürütülmektedir. Ancak birçok şirket, bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulansa bile mutlaka maliyet düşüşünü garanti etmediğinin farkındadır. En kötü durumda, bu tür faaliyetlerin devreye girmesiyle üretim maliyeti artar. Bu imalatta önemli bir konudur, ancak tuhaf bir şekilde akademik literatürde imalat maliyetlerinin azaltılması metodolojisine doğrudan değinen hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Amaç, bilimsel ve sistematik olarak bir maliyet düşürme programı oluşturan iyi bir yöntem geliştirmekti. ‘İmalat maliyeti dağıtımı’ olarak adlandırılan bu yöntem, maliyetleri azaltmak amacıyla üretim kayıplarını belirlemek için çok güçlü bir araçtır. Maliyet düşürme programı oluşturmaya yönelik basit bir algoritma sunulmuş ve bir örnek olay verilmiştir.

Üretim Maliyet Yönetimi: Doğru projeler nasıl seçilir?

Firmalar iyileştirme projelerini nasıl önceliklendiriyor ve seçiyor? Ne yazık ki, olağan yöntem tahmin ve şansın birleşimidir. Çok az şirket, önerilen projelerden elde edilen gerçek yatırım getirisini hesaplayabiliyor ve sıkı bir karar süreci yoluyla daha iyi olanları seçebiliyor. Bu önemsiz bir sorun değil, önemli bir sorundur: Pek çok firma gereksiz iyileştirmelere, yani kritik olmayan veya fabrika performansı üzerinde çok az etkisi olan veya hiç etkisi olmayan sorunları çözmeye çok fazla para harcıyor. Bu firmalarda orta düzey yöneticiler, teklif ettikleri iyileştirme projeleri için spekülatif “iş senaryoları” yazarak üst yönetimin dikkatini ve yatırımlarını kazanmak için mücadele ediyor. Bu firmaların çok azı, doğru iyileştirme projesini seçmeye yönelik yapılandırılmış bir yöntem olan Üretim Maliyet Yönetimini duymuştur.

Peki ya iyileştirme projelerinin değerini tahmin etmenin basit bir yöntemi olsaydı? Üretim Maliyet Yönetimi tam olarak bunu yapmayı vaat ediyor. Çeşitli potansiyel projeler arasında yatırım getirisi en yüksek olan projelerin belirlenmesine yönelik bir yöntemdir [1]. Başka bir deyişle, maliyetlerin azaltılmasına yönelik sistematik bir yol sunar. Yedi adımlı bir prosedür aracılığıyla, tüm üretim kayıplarının (veya yalın dilde “atıkların”) maliyetlerini kök nedenlerine atar ve ardından potansiyel projelerin getirilerini ve maliyetlerini hesaplar. Bunun karar vericiler için cazip bir öneri olmasına rağmen, Üretim Maliyetinin Dağıtımı pratikte yaygın olarak kullanılmamaktadır ve ilgili literatür azdır [2-3].

İyileştirme projesi seçimi için yöntemler

Şirketler iyileştirme projelerini seçmek ve önceliklendirmek için farklı yöntemler kullanabilir. Çoğu şirket , tamamen bırakınız yapsınlar süreçlerinden, uzman görüşüne veya dış tavsiyeye güvenmeye kadar değişen subjektif karar destek yöntemlerini kullanır. Ayrıca farklı derecelerde yapı ve kesinliğe sahip birkaç objektif yöntem de vardır. Bunlar arasında, klasik maliyet-fayda analizinin çeşitleri (örneğin, net bugünkü değer) en popüler olanıdır. Ek olarak, proje önceliklendirmesine yönelik bir dizi gelişmiş matematiksel optimizasyon modeli bulunmaktadır. Ancak bu gelişmiş modeller, yöneticilerin onları anlamaması nedeniyle pratikte sınırlı kullanım alanı bulmaktadır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, objektif önceliklendirme yöntemlerini kullanan şirketler, yalnızca subjektif yöntemler kullanan şirketlerle karşılaştırıldığında iyileştirme projelerinde daha yüksek bir başarı oranı rapor ediyor [4]. Yapılandırılmış proje seçim yöntemlerinin eksikliği, fırsatların kaybolmasına, alt optimizasyona ve verimsiz kaynak tahsisine yol açmaktadır [5]. İyileştirmeye bütünsel bir yaklaşım getirmenin ihmal edilmesi, birçok sürekli iyileştirme girişiminin başarısızlığının önemli bir nedenidir [2]. Bu nedenle, iyi tasarlanmış bir proje seçim yöntemi yapılandırılmış bir süreç sunmalı, bütünsel bir yaklaşım benimsemeli ve aynı zamanda karmaşık olmamalıdır. Üretim Maliyet

Üretim Maliyet Yönetimi Nedir?

İmalat Maliyet yönetimi, Yamashina ve Kubo [1] tarafından önerilen bir karar destek yöntemidir. Bugün, Dünya Klasında Üretim programının temel direklerinden biridir [6-8]. En büyük avantajı, maliyetleri üretim sürecindeki kayıpların temel nedenlerine atamaya yardımcı olması ve kayıpları iyileştirme potansiyeline göre sıralamasıdır. Üretim Maliyetinin Dağıtımı, yüksek yatırım getirisi sağlayan projelerin meşruiyetini artırır. Semptomlardan ziyade temel sorunu ortadan kaldıran projelerin sistematik olarak seçilmesi, üretim maliyetlerinin sürekli olarak azaltılmasına katkıda bulunabilir.

İmalat Maliyet Yönetimindeki hesaplamaları desteklemek için Profesör Yamashina beş destekleyici matris önermiştir [1]. “A Matrisi” kayıpları tanımlar ve sayısallaştırır; “B Matrisi” neden-sonuç ilişkilerini açıklığa kavuşturur; “C Matrisi” kayıpları ve üretim maliyetlerini birbirine bağlar; “D Matrisi” nedensel kayıpları ve iyileştirme tekniklerini birbirine bağlar; ve “E Matrisi” fayda değerlerini tanımlar ve maliyet azaltma programını oluşturur. Bu matrisler genellikle sıradan elektronik tablo yazılımlarında yapılır ve hesaplamaların merkezinde yer alır.

Dağıtımının yaptığı da budur.

Üretim Maliyetinin Dağıtımı için bir yol haritası

Üretim Maliyet Yönetimi bu yedi adımlı yol haritası izlenerek kullanılabilir [1, 8]:

  • Adım 1. Tüm süreçlerdeki kayıp ve atık kategorilerini belirleyin (örneğin Değer Akışı Haritalaması kullanarak).
  • Adım 2. Atık ve kayıpların miktarını belirleyin (A Matrisini doldurun).
  • Adım 3. Sebep-sonuç ilişkilerini kurun (B Matrisini doldurun).
  • Adım 4. Maliyetleri kayıplara atayın (C Matrisini doldurun).
  • Adım 5. İyileştirme projelerini belirleyin (D Matrisini doldurun).
  • Adım 6. Uygulama maliyetlerini ve toplam maliyet-fayda oranını belirleyin (E Matrisini doldurun ve Pareto diyagramıyla görselleştirin).
  • Adım 7. Projeleri seçin ve uygulayın (proje planları oluşturun).